เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วันศุกร์

พระพุทธรูปปางรำพึง มีกำลังวัน ๒๑ สีที่เป็นมงคล : ฟ้าหรือน้ำเงิน

    อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ

สาสะเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ 

สะทา กิพพิสะการิภิ

ปะริสานัญจะตัสสันนะ 

มะหิงสายะ จะ คุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร 

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

สำหรับผู้เกิดวันศุกร์สวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางรำพึง ๒๑ จบ จะมีความสุขความสำราญเป็นนิตย์ เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนป้องกันภูตผีปีศาจต่างๆ และเป็นสิริมงคลยิ่ง

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ