เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วันพุธกลางวัน

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีกำลังวัน ๑๗ สีที่เป็นมงคล : เขียว

    สัพพาสีวิสะชาตีนัง

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง

เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ

สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

สำหรับผู้เกิดวันพุธกลางวันสวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ๑๗ จบ มีความสุขสำราญด้วยลาภยศ มีโชคดี ร่ำรวย เป็นสิริมงคลยิ่ง

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ