เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

    สงฆ์ใดสาวกศาสดา 

(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

    เหินห่างทางข้าศึกปอง

บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

    เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-

ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

    สมญาเอารส๒ทศพล

มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

    ข้าขอนบหมู่พระศรา-

พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

    ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์

พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติสัย

    จงช่วยขจัดโพยภัย

อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ